Guangdong BAIDU Special Cement Building Materials Co.,Ltd
— 产品展示 —

酚醛环氧树脂

TAGS: 环氧树脂

苯酚型酚醛树脂
品名
环氧当量(g/eq)
溶解粘度(25℃)
色相(G)
说明
 
NPPN-631
168∼178
100∼1700 *
2.0Max
低粘度Phenol型酚醛树脂
 
NPPN-638
170∼190
H∼K **
3.0Max
一般型Phenol型酚醛樹脂
 
NPPN-638S
170∼190
H∼J **
3.0Max
一般型Phenol型酚醛樹脂
 

首页
电话
产品
联系